วันโรคความดันเลือดสูงโลก

วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี ถูกจัดตั้งให้เป็นวัน ความดันเลือดสูงโลก (World Hypertension Day) มีไว้เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้คนได้ตระหนัก เห็นความสำคัญ ของการป้องกัน โรคความดันเลือดสูง ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง โรคฮิตที่พรากชีวิตคนไทยและคนทั่วโลกไปแล้วนับไม่ถ้วน

โรคความดันเลือดสูงคือ

สภาวะระดับความดันเลือด ที่สูงกว่าระดับปกติ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มีความดันเลือดปกติ จะวัดค่าความดัน ได้ 120/80 มิลลิเมตรปรอท แต่ผู้ที่มีความดันเลือดสูง จะวัดค่าความดันได้ ตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ขึ้นไป และถือว่าเป็นสภาวะ ที่ต้องได้รับการควบคุม ตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากอาจนำมาซึ่ง ภาวะแทรกซ้อนและโรคต่างๆ มากมาย เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดในสมอง โรคไตเสื่อม เป็นต้น

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

สาเหตุปัจจัยความน่ากลัว ของโรคความดันนี้คือผู้ป่วยส่วนใหญ่กว่า 90-95 เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถตรวจหาสาเหตุที่ชัดเจนได้ว่าเกิดจากอะไร ทำให้โรคความดันเลือดสูงถูกขนานนามว่าโรคเพชฌฆาตเงียบโดยทางการแพทย์นั้น ได้อธิบาย โรคความดันเลือดสูง นี้ว่าเป็นโรค ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ของมนุษย์ เช่น เกิดจากกรรมพันธุ์ และอายุที่มากขึ้น  โดยส่วนใหญ่ จะพบได้มากใน ผู้คนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

วิธีการรักษา

มองเห็นแล้วโรคความดันเลือดสูงเป็นโรคที่อันตราย แต่ก็เป็นโรคที่ สามารถควบคุมได้หากได้รับการรักษาทันท่วงที โดยเบื้องต้นจะรักษา ด้วยวิธีการให้ยาลดความดันเลือด เพื่อรักษาระดับความดัน ให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน นอกจากการ รับประทานยาแล้ว ผู้ป่วยควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้การรักษา มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

สิ่งที่ต้องทำถ้าไม่อยากเป็นโรคความดันเลืดสูง

หมั่นตรวจวัดความดันเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งรับประทานอาการให้ครบ 5 หมู่ เน้นผัก และผลไม้ชนิดที่ไม่หวานควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ออกกำลังเป็นประจำพักผ่อนให้เพียงพอ รักษาสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ไม่เครียด

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะทำให้มีโอกาสเป็นโรคความดันเลือดสูงถึงร้อยละ 50

สูบบุหรี่ เพราะสารพิษในควันบุหรี่ ส่งผลให้เกิดการอักเสบ ตีบตัน ของหลอดเลือดต่าง ๆ รวมทั้งหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดไต กินอาหารที่มีรสเค็ม หรืออาหารที่มีโซเดียมมากเกินไป กินอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนื้อติดมัน หนังสัตว์ ไข่แดง หอยนางรม อาหารประเภทผัดหรือทอด กินอาหารที่มีรสหวาน หรือน้ำตาลสูง เช่น น้ำหวาน ขนมหวาน เป็นต้น

การไม่เป็นโรคน่าจะเป็นลาภอันประเสริฐสุดแล้วยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันนะทุกคน