ประเทศอาเซียน ที่น่าแนะนำ

ประเทศอาเซียน มีทั้งหมด 10 ประเทศ เป็นสัมพันธ์ระดับประเทศชาติที่มีประเทศ 10 ประเทศจับมือทำพันธสัญญากันจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งอาเซียนเป็นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ความรู้ความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างชาติในภูมิภาค เพื่อความสันติ เสรีภาพ แล้วก็ความยั่งยืนทางด้านการเมือง และด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคมรวมทั้งวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีของประชาชนแต่ละประเทศ ความเท่าเทียมและก็ผลตอบแทนของประเทศสมาชิก วันนี้เรามาดูกันว่ากลุ่มประเทศ AEC หรือ ชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน มีความหมาย แล้วก็แตกต่างกันยังไง เรามาทำความรู้จักกับ 10 ประเทศกันค่ะ

ประเทศอาเซียน มีความเป็นมาอย่างไร

ประชาคมด้านเศรษฐกิจอาเซียน เป็นสิ่งที่ทุกคนที่อยู่ในประเทศอาเซียนต้องควรรู้ไว้ ประชากรมีจำนวน 500 คน ถือว่าเป็นเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ ทุกคนนั้นควรร่วมมือกันจนกลายสภาพเป็น AEC นั้นเอง

 

ประเทศอาเซียน 10ประเทศที่เราควร รู้จัก

  • บรูไน ดารุสซาลุกลาม (Brunei Darussalam)

จะมาจากน้ำมัน และน้ำมันปิโตรเลียม และก็นับเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ลำดับที่ 4 ของทวีปเอเชีย แล้วก็มีสินค้านำเข้ามากมายจากประเทศสิงคโปร์ อังกฤษ อเมริกา ส่วนมากจะเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้กระแสไฟฟ้าต่างๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ระบอบการปกครองเป็นระบอบราชาอธิปไตยเหมือนประเทศไทย

  • อินโดนีเซีย (Indonesia)

ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยภาคการสร้างที่สำคัญ 4 ส่วน ยกตัวอย่างเช่น ภาคบริการ ภาคหัตถอุตสาหกรรม ภาคทำการเกษตร รวมทั้งเหมือง ยิ่งไปกว่านี้ยังเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรรธรรมชาติที่มีค่าด้านเศรษฐกิจทั้งแร่ ทองแดง ดีบุก น้ำมัน ปิโตรเลียม ถ่านหิน ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตของธุรกิจทั้ง การปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยที่มีประธารนาอธิปดีเป็นกษัตริย์ ทั้งยังเป็นหัวหน้าบริหารประเทศอีกด้วย

  • ลาว (Laos)

ประเทศลาว มีทิศทางการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจโดยตลอด โดยมีการเติบโตจากประเทศคู่ค้าสำคัญอย่าง ลาว จีน ไทย เวียดนาม ด้วยภาคผลิตการกสิกรรม ป่าดง ระบอบการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ 

  •  เขมร (Cambodia)

เขมร เป็นประเทศที่เกิดการทำศึกข้างในมายาวนาน จึงเริ่มการปรับปรุงประเทศ โดยเขมรวางนโยบายมุ่งการพัฒนาทางการเกษตร การท่องเที่ยว และก็มีการผลักดันการลงทุนจากที่อื่น ๆ ระบอบการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยแบบสภานิติบัญญัติ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำภายใต้รัฐธรรมนูญ

  • เมียนมาร์ (Myanmar)

อาชีพหลักของ ประชากรในประเทศ จะเป็นการเกษตรกรเช่นการปลูกอ้อย ปลูกข้าว ปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นหลัก และมีแนวทางการทำเหมือง การทำป่าไม้ อุตสาหกรรม ประเทศพม่าเป็นประเทศด้อยพัฒนา รวมทั้งมีรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลในกฎเกณฑ์ต่ำ ระบอบการปกครองเป็นเผด็จการทางด้านทหาร ดูแลโดยรัฐบาลทหาร

  • มาเลเซีย (Malaysia)

มาเลเซีย เป็นอีกประเทศที่พึ่งพิงเหมือง และมีก็การส่งออกผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ตัวอย่างเช่น แร่ดีบุก แร่ต่างๆ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา และก็มีรายได้หลักมาจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาจากยางพารา โดยยิ่งไปกว่านั้นยางพารา และก็ปาล์มน้ำมัน มีการปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น ทำให้ภายในประเทศมีการจ้างแรงงานมากขึ้นระบอบการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยในระบบสภานิติบัญญัติ

  • ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)

ปัญหาความยากไร้ คือปัญหาที่มีมายาวนาน และก็มีการกระจัดกระจายรายได้โดยสมเหตุสมผล และก็ยังเจอปัญหาราคาน้ำมันแพง ระบอบการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยแบบประชาอธิปดีเป็นประธานแล้วก็หัวหน้าฝ่ายบริหาร

  •  ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ประสบผลสำเร็จจากการเปิดเสรีทางด้านการค้ามากที่สุด ระบอบการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐ 

  • เวียดนาม (Vietnam)

สินค้าส่งออกที่สำคัญของเวียดนาม ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เวียดนามมีประชากรเยอะมากๆ และก็ค่าแรงแรงงานต่ำ ทั้งชาวเวียดนาม ยังมีนิสัยขยันอีกด้วย ระบอบการปกครองเป็นระบบสังคมนิยม โดยพรรคระบอบคอมมิวนิสต์

  •  ไทย (Thailand)

มีสินค้าส่งออกเช่น คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบรถยนต์ แผงวงจรกระแสไฟฟ้า ยางพารา เม็ดพลาสติก เพชรนิลจิ นดา ทอง เครื่องมือสื่อสาร ระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสภานิติบัญญัติ 

 

อาเซียน การรวมประเทศ