Category Archives: หนังสารคดี

The King Cobra Pearl หรือ หินหัวงู

ตามความเชื่อของชาวอินเดียและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศ มีความเชื่อเรื่องหินหัวงู The King Cobra Pearl หรือ Snake Stone โดยเชื่อว่าเป็นยารักษา โรค หรือเครื่องรางของขลังนิยมล่างูจงอางแล้วกรีดบริเวณหัวงูเพื่อนำหินออกมา ซึ่งจริง ๆ แล้ว หินหัวงูเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกงู โดยเราสามารถพบที่หัวงู บ้างก็พบที่หางงู

Snake Stone หรือ Cobra Pearl

Snake Stone หรือ Cobra Pearl ชาวอินเดียมีการกรีดหนังงูเพื่อนำของแข็งสีดำออกมาจากหัวงู ที่เรียกกันว่า Snake Stone หรือ Cobra Pearl ซึ่งจะต้องได้จาก King Cobra หรืองูจงอางเท่านั้น ในโซนอินเดียวหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางพื้นที่มีความเชื่อเกี่ยวกับ stone นี้ ในอินเดียเชื่อกันว่าเป็น item ที่สมารถนำมาทำยารักษาโรคได้ ในอีกทางหนึ่งคือเป็นเครื่องรางนำโชค ของขลังยอดฮิตชนิดหนึ่ง ซึ่งที่จริงแล้วหินนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกงู บ้างจะพบบนหัวของงู หรือบางทีก็เจอที่หาง