ไวรัสโคโรน่าแมว

นักวิจัยท่านหนึ่งบอกว่า โรคไวรัสโคโรน่าในแมว  มีจริง หากแต่เป็นคนละสายพันธุ์กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไวรัสอู่ฮั่นที่มนุษย์กำลังเผชิญกันอยู่นี้ ทางสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบและพบว่าไวรัสโคโรน่าในสัตว์ได้มีมานานแล้ว ไวรัสโคโรน่าในสัตว์เป็นไวรัสที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงในแต่ละสายพันธุ์ จะไม่สามารถแพร่เชื้อข้ามสายพันธุ์สัตว์ได้ และไม่ติดสู่คน 

 

ทำความรู้จักไวรัสโคโรน่า

 

ไวรัสโคโรนา (Coronavirus; Cov) เป็นตระกูลไวรัสที่สามารถพบได้ทั้งในสัตว์และในมนุษย์ ลักษณะของไวรัสชนิดนี้คือ จะมีหนามแหลมรอบตัวคล้ายกับมงกุฎ จึงเรียกว่า Corona ที่แปลว่ามงกุฎ 

 

โดยมีอยู่หลายสายพันธุ์ มีทั้งที่สามารถก่อโรคในสัตว์เลี้ยงได้ เช่น สุนัข แมว กระต่าย วัว หมู ไก่ ม้า และในส่วนของสัตว์ป่าที่ตรวจพบว่าสามารถเป็นโรคนี้ได้ เช่น ค้างคาว งู และแรคคูน

 

โดยในสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีเชื้อไวรัสเป็นสายพันธุ์ของตัวเอง ไม่สามารถส่งผ่านไวรัสสู่สัตว์ต่างชนิดกันได้ 

 

 

อาการของไวรัสโคโรน่าแมว

 

 

โรคโคโรน่าในแมวนั้น จะมีความรุนแรงกว่าโรคโคโรน่าในสุนัข โดยไวรัสตัวนี้จะทำการโจมตีระบบทางเดินหายใจและระบบการย่อยอาหารของแมว

 

 อาการเริ่มต้นจะคล้ายอาการแมวป่วยเป็นไข้หวัดทั่วไป อาการที่ปรากฎก็คือ การจามบ่อย อาการตาแฉะ มีน้ำมูกไหล  เกิดการท้องเสีย รู้สึกคลื่นไส้ หรือน้ำหนักลดลง

 

 โดยในแมวบางตัวที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่านี้ ไวรัสอาจกลายพันธุ์เป็นโรคเยี่อบุช่องท้องอักเสบ (FIP) ซึ่งโรคนี้จะแสดงอาการที่แตกต่างกันออกไป โดยจะขึ้นอยู่กับระดับของภูมิคุ้มกันในแมวของแต่ละตัว 

 

อาการ FIP มี 2 แบบ ได้แก่

 

– แบบเปียก (wet หรือ effusive form) คืออาการที่มีน้ำในช่องท้องหรือช่องอก สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน โดนแมวจะมีท้องที่โตผิดปกติ 

 

– แบบแห้ง (dry หรือ non-effusive form) จะสามารถสังเกตุเห็นได้ยากเป็นพิเศษ เนื่องจากแมวจะไม่ได้แสดงอาการออกมา 

 

การติดต่อของโรคโคโรน่าในแมว

 

โดยไวรัสโคโรน่าในแมวนี้เป็นตัวไวรัสที่สามารถติดต่อได้ระหว่างที่แมวผ่านการสัมผัสกับอุจจาระที่ติดเชื้อ หรือผ่านน้ำลายของแมวที่เป็นโรคนี้ 

 

 

การรักษาโรคโคโรน่าในแมว

 

การรักษาโรคโคโรน่าในแมวนี้จะเป็นการรักษาในรูปแบบขแงการประคับประคองอาการเท่านั้น โดยจะมีการให้ออกซิเจนแก่แมว เจาะน้ำในช่องอกและช่องท้องออก ในบางรายอาจทำการใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจตามความจำเป็น เพื่อให้แมวมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น 

 

 

แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว แมวที่เป็นโรคโคโรน่าหรือโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ (Feline infectious peritonitis) นี้มักจะเสียชีวิตในที่สุด ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

 

 

โดยสรุปได้ว่า ไวรัสโคโรน่า ในแมว เป็นไวรัสที่คนละสายพันธุ์กับไวรัสโคโรน่า หรือ ไวรัส COVID 2019 ที่เรารู้จักกัน ไวรัสชนิดนี้ไม่สามารถติดสู่คนได้ และไม่สามารถติดข้ามสายพันธุ์ได้ หากแมวได้รับวัคซีนป้องกันก็จะทำให้ไวรัสนี้ไม่สามารถก่อโรคนี้แมวได้ ดังนั้นควรทำการฉีดวัคซีเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงของท่านเพื่อป้องกันไว้ให้ห่างไกลจากโรคนี้เป็นดีที่สุด