โรคลิวคีเมียในแมว

โรคลิวคีเมียในแมว (Feline Leukemia Virus : FeLV) หรืออีกชื่อคือ มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นโรคติดต่อในแมวซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้แมวเกิดอาการป่วย

 

 

โรคลิวคีเมียเกิดจากอะไร ?

 

โรคลิวคีเมีย เกิดจากเชื้อไวรัส Feline Leukemia Virus (FeLV) ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือเนื้องอกตามอวัยวะต่างๆ ตัวอย่างเช่น ต่อมน้ำเหลือง ทางเดินอาหาร เป็นต้น

 

อาการโรคลิวคีเมียแมว จะมีอาการดังนี้

 •  เป็นไข้
 • ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำลง
 • ง่วงซึม
 •  เบื่ออาหาร
 • เหงือกอักเสบ
 •  มีแผลในช่องปาก
 •  มีแผลในช่องปาก
 • หายใจลำบาก
 •  ท้องเสียบ่อย
 • น้ำหนักลดอย่างต่อเนื่อง
 •  มีภาวะเลือดจาง

 

ความรุนแรงของโรคลิวคีเมียแมว

 

 

ความรุนแรงของโรคลิวคีเมียแมว หรือไวรัสชนิดนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของแมวและอวัยวะที่เชื้อทำการเข้าไปก่อโรค และถ้าหากเชื้อไวรัสได้เข้าไปทำการเข้าไปก่อโรคยังบริเวณต่อมน้ำเหลือง จะเรียกว่า “มะเร็งต่อมน้ำเหลือง”

 

 

สาเหตุของโรคลิวคีเมียแมว

 

ลิวคีเมียแมว (Leukemia) คือโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นในไขกระดูก โดยสาเหตุเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวอ่อนมีการเจริญเติบโตมากจนผิดปกติ

 

การแบ่งตัวอย่างไม่หยุดของเซลล์เหล่านี้ ได้ทำการรบกวนการสร้างเม็ดเลือดปกติชนิดอื่น ๆของไขกระดูก และทำให้ส่งผลทำให้เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวผิดปกติ และเกล็ดเลือดที่ลดลง ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะโลหิตจาง

 

 

วิธีรักษาโรคลิวคีเมียแมว

 

การรักษาโรคลิวคีเมียสามารถรักษาได้โดยวิธีเคมีบำบัด หากทำการเข้ารับการวินิจฉัยโรคได้เร็วก็จะเป็นผลดีต่อแมวคุณเอง เพราะส่วนใหญ่การรักษาที่ได้ผลดีที่สุดจะเป็นการรักษาในช่วงที่เป็นระยะแรกๆหากสามารถตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะที่ไม่เป็นอันตรายมากนัก การรักษาจะสามารถทำให้มีอาการดีขึ้นหรือหายได้

 

แต่ถ้าหากป่วยอยู่ในระยะท้ายที่สุดไวรัสจะทำการกดการทำงานของไขกระดูกและร่างหายจะไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดชนิดใดได้ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีการรักษาใดที่ทำการรักษาได้ผลและการถ่ายเลือดจะเป็นหนทางสุดท้ายที่จะช่วยยืดอายุไขของแมวออกไป

 

วิธีป้องกันโรคลิวคีเมีย

 

 

1. จับแมวแยกออกจากกัน หากแมวที่เลี้ยงอยู่เป็นโรคลิวคีเมียแล้วท่านเลี้ยงอยู่หลายตัว ให้ทำการแยกแมวให้อกห่างจากกันโดยทันที รวมทั้งของใช้ต่างๆก็ต้องแยกด้วย เพื่อป้องกันการติดโรคนั่นเอง

 

2. เลี้ยงแมวที่เป็นโรคให้อยู่ในบ้าน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากแมวตัวอื่นที่อยู่นอกบ้าน

 

3. ฉีดวัคซีนป้องกันให้แก่แมว แมวที่มีเชื้อ  FeLV อาจจะไม่มีอาการแสดงออกมา แม้ว่าจะได้รับเชื้อเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้นหากแมวยังเคยไม่มีประวัติการฉีดวัคซันป้องกันโรคนี้ สามารถทำกการเลือกรับวัคซีนทางเลือดชนิดนี้และเริ่มฉีดได้ตั้งแต่แมวอายุ 2 เดือนเป็นต้นไป โดยจำเป็นต้องตรวจเลือดหาโรคก่อนเพราะวัคซีนนี้สามารถฉีดได้เฉพาะแมวที่ยังไม่มีเชื้อเท่านั้น

 

 

 

โดยสรุปได้ว่าโรคลิวคีเมียแมว เป็นโรคที่มีอาการแสดงออกได้หลากหลาย และยังไม่ทราบสาเหตุการก่อโรคที่แน่ชัด ความรุนแรงของโรคและการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั้นๆ ในบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ในบางชนิดจะต้องให้การดูแลและรักษาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวถึงจะเห็นผล