อาเซียน การรวมประเทศ

อาเซียน การรวมประเทศ ป็นชมรมประเทศชาติที่เอเซียอาคเนย์ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) โดยการก่อตั้งในหนแรกมีเป้าประสงค์เพื่อช่วยเหลือรวมทั้งร่วมมือในเรื่อง ความสงบ, ความยั่งยืน, เศรษฐกิจ, องค์วิชาความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนฐานรากความทัดเทียมกันรวมทั้งผลตอบแทนด้วยกันของประเทศสมาชิก

อาเซียน มีเครื่องหมาย

คำขวัญอาเซียนเป็นหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งชุมชน (One Vision, One Identity, One Community) รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมด้วยวงกลมสีขาวและก็สีน้ำเงิน รูปรวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น ผูกรวมกันไว้ คือ ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพรวมทั้งความสามัคคีกัน พื้นที่วงกลม สีแดง สีขาว และก็สีน้ำเงิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพ

อาเซียนตัวเขียนคำว่า สีน้ำเงิน 

อยู่ใต้ภาพรวงข้าวอันแสดงถึงความตั้งใจจริงที่จะทำงานด้วยกันเพื่อความยั่งยืนและมั่นคง ความสงบสุข เอกภาพ และก็ความรุ่งโรจน์ของประเทศสมาชิกอาเซียนสีน้ำเงิน คือ ความสงบสุขแล้วก็ความยั่งยืน สีแดง คือ ความอาจหาญ รวมทั้งความเจริญรุ่งเรือง สีขาว คือ ความบริสุทธิ์ สีเหลือง คือ ความเจริญ

รวมตัวกันเพื่อ ความร่วมแรงร่วมมือกันด้านการเมือง ความยั่งยืน เศรษฐกิจ รวมทั้งวัฒนธรรม รวมทั้งได้มีการวิวัฒนาการบ่อยมา จนกระทั่งตอนนี้ที่พวกเรามีกฎบัตรอาเซียน (กฎหมายธรรมนูญ อาเซียน หรือ ASEAN Charter) ซึ่งเป็นเสมอเหมือนวิธีการปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดการเป็นชุมชนอาเซียนซึ่ง มี 3 เสาหลัก เป็น

1.การบ้านการเมืองความมั่นคงและยั่งยืน

2.เศรษฐกิจ (AEC)

3.สังคมแล้วก็วัฒนธรรม

ซึ่งทั้งสิ้นนี้ก็มีความเจริญไปร่วมกัน โดยสาเหตุมาจากที่คนส่วนมากชอบกล่าวถึงแต่ว่า AEC หมายคือทางเศรษฐกิจหรือ “ชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน” อาจจะเป็นเพราะเรื่องเศรษฐกิจเกิดเรื่องที่ดูเหมือนแตะต้องได้มากกว่าเรื่อง อื่นๆ ทั้งสำหรับเพื่อการเคลื่อนส่วนมากแล้วที่ชอบก้าวไปเร็วกว่าส่วนอื่นๆก็คือภาคธุรกิจ

 ด้วยเหตุดังกล่าวคนบางทีอาจจะรับทราบเรื่อง AEC มากยิ่งกว่ามิติความร่วมแรงร่วมมืออื่นๆของอาเซียน อย่างไรก็ตามความร่วมแรงร่วมใจอีกทั้ง 3 เสาหลักก็มีความหมายร่วมกันทั้งหมด ด้วยเหตุว่าการผลิตชุมชนอาเซียนย่อมหมายความว่าการร่วมแรงแล้วก็หลอมรวมกันในทุกมิติ แล้วก็แต่ละมิติก็ล้วนมีความหมายรวมทั้งผลักดันซึ่งกันและกัน พวกเราอาจไม่บางทีอาจสนับสนุนความร่วมแรงร่วมมือด้านเศรษฐกิจได้แม้ไม่มีความมั่นคงทางการ เมือง หรือความรู้ความเข้าใจกันของคนภายในอาเซียน

บัดนี้มีความรู้และมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ประเด็นการเปิดเสรีแรงงานในอาเซียนจะทำเป็นอย่างอิสระ ได้แก่ แรงงานสามารถข้ามฝั่งโขงไปก็หางานทำอีกประเทศหนึ่งได้เลย เรื่องจริง ไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะเหตุว่าการเปิดเสรีด้านแรงงานที่อาเซียนได้สนทนากันครอบคลุมเฉพาะในส่วนของแรง งานมีฝีมือ ตอนนี้อาเซียนได้ทำกติกาเห็นด้วยร่วมในคุณลักษณะวิชาชีพเพียงแต่ 7 สาขาเป็นหมอ หมอฟัน พยาบาล นักบัญชี วิศวกร นักออกแบบ แล้วก็ชำงตรวจ แม้กระนั้นการที่แรงงานมีฝีมือใน 7 สาขาดังว่าจะเข้ามาดำเนินงานในประเทศต่างๆในอาเซียนได้ จำเป็นจะต้องกระทำตามขั้นตอนแล้วก็กฎที่ต้องปฏิบัติภายในประเทศต่างๆอยู่ดี 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดอยากดำเนินงานในไทยก็จำเป็นต้องผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือผ่านกรรมวิธีการ ประเมินตามข้อตกลงภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไทยเสีย ก่อนแม้กระนั้น ในส่วนของแรงงานไม่มีความสามารถไม่อยู่ในขอบเขตข้อจำกัดของการเปิดเสรีด้านบริการอาเซียน ฉะนั้นการเปิดเสรีเป็นคนละส่วนกับปัญหาแรงงานต่างประเทศทั่วๆไป รวมทั้งแรงงานต่างชาติที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งในส่วนนั้นเมืองไทยได้เพียรพยายามร่วมมือกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ แก้ปัญหาและก็จัดระบบ นอกเหนือจากนั้น

 

โควิด19 โรคที่ใครก็คงไม่อยากเป็น

 

รีวิว ประเทศไทย

ประเทศไทย มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐชาติที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยชื่อเดิมมีชื่อว่า “สยาม”

 

ชื่อประเทศไทย

 

 

ในปี พศ.2482 รัฐบาลมีการประกาศให้เปลี่ยนและใช้ชื่อที่เป็นทางการว่า “ประเทศไทย”

 

 

ขนาดของประเทศไทย

 

ประเทศไทย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก มีเนื้อที่ 513,120 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในประเทศมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก คือ ประมาณ 69 ล้านคน

 

ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์มากเป็นอันดับต้นของโลก เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ถูกรวบรวมไปด้วยสถานที่ที่สวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ป่า หรือทะเล สถานที่เหล่านี้ล้วนแต่มีเสน่ห์มากมายน่าจะไปสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ให้ได้ด้วยตัวเองสักครั้ง

 

และด้วยเพราะสาเหตุนี้เองจึงทำให้ในแต่ละปีประเทศไทยได้รับการเยี่ยมเยียนจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างล้นหลามที่เข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติและเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของประเทศนี้กัน

 

 

ประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ภาคและแต่ละภาคมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นจุดแลนมาร์คของภาคนั้นๆคืออะไรบ้าง?

 

 

ประเทศไทยมีทั้งหมด 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้

 

  • ภาคเหนือจะมีทั้งหมด 9 จังหวัด และจังหวัดที่ถือว่าเป็นแลนมาร์คของภาคเหนือนั้นก็คือ จังหวัด เชียงใหม่ โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อคุณมีโอกาสได้ไปจังหวัดเชียงใหม่ คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ มีคำพูดที่ว่าหากใครที่ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วไม่ได้ไป วัดพระธาตุดอยสุเทพ ถือว่าไปไม่ถึงเชียงใหม่

 

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้งหมด 20จังหวัด โดยแลนด์มาร์คของภาคตะวันออกเฉียงเหลือนี้มีมากมายหลายจังหวัด แต่เราจะได้ตัวอย่างให้ท่านได้รู้ถึงความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านไม่ควรพลาดหากมีโอกาสได้ไปเที่ยวในภาคนี้ ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ โดยสถานที่ที่เป็นแลนมาร์คของจังหวัดนี้ก็คือ ภูทอก

 

ที่เที่ยวสุดสวยอะเมซิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของ วัดเจติยาศรีวิหาร หรือ วัดภูทอก ตั้งอยู่ใน ต.นาแสง อ.ศรีวิไล โดยเป็นสถานที่ที่สงบ สวยงาม เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณควรจะเก็บเข้าลิทรายการเที่ยวธรรมชาติที่ชีวิตนึงคุณควรจะได้ลองมาสัมผัสสักครั้ง

 

  • ภาคกลาง มีทั้งหมด 21จังหวัด โดยกรุงเทพไม่ถูกนับว่าเป็นจังหวัด และสถานที่ที่เป็นแลนมาร์คของภาคกลางนี้ก็คงจะเป็นอื่นไกลไม่ได้นอกจาก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ที่มีสถานที่เที่ยวกลางคืนเยอะที่สุดในประเทศ สถานเริงรมย์มากมาย ถูกรวบรวมไว้ที่นี่หมดแล้ว สามารถเที่ยวกันได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยก็ว่าได้

 

  • ภาคตะวันตก มีทั้งหมด 5จังหวัด และสถานที่ที่เป็นแลนมาร์คของภาคนี้ก็คือ น้ำตกเอราวัณ ตั้งอยู่ที่จังหวัด กาญจนบุรี กาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่ารวมไว้ซึ่งธรรมชาติมากที่สุดในประเทศ เป็นจังหวัดที่คนที่รักธรรมชาติและต้องการเที่ยวชมธรรมชาติควรจะได้ไปเที่ยวและพักผ่อนที่นี่สักครั้งจริงๆ

 

  • ภาคตะวันออก มีทั้งหมด 7 จังหวัด และสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแลนมาร์คของภาคนี้ก็คือ จังหวัดชลบุรีนั่นเอง ไม่ว่าใครก็คงจะเคยได้ยินคำว่า พัทยา กันมาบ้างใช่ไหมคะ
    คนไทยคือคนต่างประเทศต่างก็ต้องการที่จะได้มาลองสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวนี้กันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นแสงสีหรือมลเสน่ห์ของที่นี่ เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะมาหลงอยู่ที่พัทยากันทั้งนั้นแหละสักครั้งหนึ่งในชีวิต

 

  • ภาคใต้ มีทั้งหมด14จังหวัด ภาคใต้ถือว่าเป็นภาคที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์มาก ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทย ส่วนมากจะบินลงใต้เพื่อท่องเที่ยวทะเลและอาบแดดทำผิวแทน แลนมาร์คของภาคใต้ คือจังหวัดภูเก็ต เป็นเกาะเล็กๆแต่ความสวยงามของจังหวัดนี้ไม่ได้เล็กตามเลย

 

 

ประเทศไทยถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ไม่ว่าใครก็อยากที่จะเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม ณ ที่แห่งนี้ เราคนไทยเองก็คควรที่จะหาเวลาว่าง แล้วออกไปสัมผัสธรรมชาติอันแสนสวยงามในประเทศของเราดู ไม่แน่การเที่ยวของคุณครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลเลยเป็นก็ได้