The King Cobra Pearl หรือ หินหัวงู

ตามความเชื่อของชาวอินเดียและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศ มีความเชื่อเรื่องหินหัวงู The King Cobra Pearl หรือ Snake Stone โดยเชื่อว่าเป็นยารักษา โรค หรือเครื่องรางของขลังนิยมล่างูจงอางแล้วกรีดบริเวณหัวงูเพื่อนำหินออกมา ซึ่งจริง ๆ แล้ว หินหัวงูเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกงู โดยเราสามารถพบที่หัวงู บ้างก็พบที่หางงู